Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie jest nastraszą szkołą wojskową, spadkobierca Szkoły Rycerskiej, uczelnią, która przygotowuje do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Współpraca z Akademią zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy wojskowej i kontakt z najlepszymi wykładowcami z dziedziny wojskowości. 12 maja 2015 Akademia Obrony Narodowej objęła patronatem Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych- jedyną szkołę mundurową na Podlasiu. Aby zasłużyć na ten zaszczyt, szkoła musiała wykazać się dobrym poziomem nauczania oraz wysokimi osiągnięciami w dziedzinie zajęć specjalistycznych, przygotowujących do wyboru służb mundurowych.Umowę o objęciu patronatem podpisali przedstawiciel szkoły - płk Kajetan Szczepański oraz Jego Magnificencja prof. dr hab Dariusz Kozerawski, rektor - komendant AON. Dzięki umowie uczniowie szkoły będą korzystać z zasobów AON, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uczelni,
a wykładowcy uczelni będą współpracować przy udoskonalaniu programów zajęć specjalistycznych pod kątem wymagań wojskowych studiów wyższych.

 

Krakowska 9, 15-875 Białystok / tel./fax: 85 742 38 37

Jeszcze zdążysz złożyć oryginały dokumentów w naszej szkole - ostatnie dni rekrutacji!


Uwaga nowi uczniowie - prosimy o wpłatę do końca lipca 150 zł opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły:
23 1240 2816 1111 0010 5852 0908
W tytule wpłaty koniecznie podajcie: opłata rekrutacyjna za... (wasze imię i nazwisko)


Jedyna szkoła w Bialymstoku wybrana przez MON do projektu tworzenia certyfikowanych pionów wojskowych!

Szczegóły w zakładce: klasa wojskowa.

Bądź Jednym z Nas

Ojczyzna Czeka na Profesjonalistów

Skontaktuj się z nami

Spróbuj jednej z poniższych metod

Krakowska 9, 15-875 Białystok

Pn - Pt od 8:00 do 15:00 

tel./fax:
+48 857 423 837

Pn - Pt od 8:00 do 15:00