Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie jest nastraszą szkołą wojskową, spadkobierca Szkoły Rycerskiej, uczelnią, która przygotowuje do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Współpraca z Akademią zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy wojskowej i kontakt z najlepszymi wykładowcami z dziedziny wojskowości. 12 maja 2015 Akademia Sztuki Wojennej objęła patronatem Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych- jedyną szkołę mundurową na Podlasiu. Aby zasłużyć na ten zaszczyt, szkoła musiała wykazać się dobrym poziomem nauczania oraz wysokimi osiągnięciami w dziedzinie zajęć specjalistycznych, przygotowujących do wyboru służb mundurowych.Umowę o objęciu patronatem podpisali przedstawiciel szkoły - płk Kajetan Szczepański oraz Jego Magnificencja prof. dr hab Dariusz Kozerawski, rektor - komendant ASW. Dzięki umowie uczniowie szkoły będą korzystać z zasobów ASW, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uczelni,
a wykładowcy uczelni będą współpracować przy udoskonalaniu programów zajęć specjalistycznych pod kątem wymagań wojskowych studiów wyższych.

 

Jedyna szkoła w Bialymstoku wybrana przez MON do projektu tworzenia certyfikowanych pionów wojskowych!


Adres szkoły:
Kolejowa 12b, 15-701 Białystok
tel.: lub 504 428 662, lub 85 742 38 37


>> Dni otwarte - 29 i 30 marca, 9:00-14:00 <<

Podanie (absolwenci szkoły podstawowej)

Podanie (absolwenci gimnazjum)

Szkoła jednozmianowa!

Bądź Jednym z Nas

Ojczyzna Czeka na Profesjonalistów

Skontaktuj się z nami

Spróbuj jednej z poniższych metod

Kolejowa12B, 15-701 Białystok

Pn - Pt od 8:00 do 15:00 

tel.: 504 428 662
+48 857 423 837

Pn - Pt od 8:00 do 15:00